OTVORENO ZA SVE NACIONALNOSTI, SVI POJASEVI, SENIORI I MASTERI //

OPEN TO ALL NATIONALITIES, ALL BELTS,  ADULTS AND MASTERS

HRVATSKI

1. TEHNIČKI PODACI NATJECANJA

Datum održavanje: subota, 11. veljače 2023..

Mjesto održavanja: Arena Varaždin, Šetalište Franje Tuđmana 1, 42000, Varaždin

2. RASPORED NATJECANJA

Petak, 10. veljače 2023. Arena Varaždin i u Zagrebu, Jarunska 3b

20:00-20:30 Službena vaga m/ž

Online izvlačenje parova – elektronski ždrijeb

Ždrijeb će biti objavljen na hjjs.smoothcomp.hr

Subota, 11. veljače 2023.

13:00-14.00 Službena vaga m/ž

Natjecanje po kategorijama: eliminacijske i finalne borbe za svaku kategoriju.

Podjela medalja po kategorijama, a pehara nakon zadnje kategorije.

3. ROKOVI I UVJETI ZA PRIJAVU SPORTAŠA

Prijava natjecatelja putem linka hjjs.smoothcomp.hr: četvrtak, 9. veljače 2023. do 23:59h

Svi sudionici moraju online potpisati „Izjavu o odricanju odgovornosti“.

4. KOTIZACIJA

Kotizacija za sportaše iznosi 25€.

Kotizacija se uplaćuje isključivo na IBAN kluba HAJJK Mladost-Alliance BD

do četvrtak, 9.veljače 2023 godine.

Plaćanje na IBAN broja: IBAN: HR6624020061100634851 (Erste&Steiermärkische Bank D.D.)

Primatelj: HAJJK Mladost-Alliance BD, Jarunska 3b, Zagreb

Svrha plaćanja: Kotizacija, (Varaždin Open 2023) i (Ime i prezime)

Potvrda uplate i popis sportaša treba poslati na mail saveza hjjs@hjjs.hr do četvrtka, 9.veljače 2023. godine

Prijava sportaša bez uplaćene kotizacije je nepotpuna i nevažeća!

5. TEHNIČKE INFORMACIJE

5.1 Kategorije, uzrasti i sportske discipline

Ju-Jitsu prvenstvo Hrvatske održat će za mlađe uzrasne i težinske kategorije u sportskoj disciplini JIU-JITSU (NE-WAZA)

Uzrassne kategorije:

Men Jiu-Jitsu (White/Blue Belts)

Women Jiu-Jitsu (White/Blue Belts)

Men Jiu-Jitsu (Purple/Brown/Black Belts)

Women Jiu-Jitsu (Purple/Brown/Black Belts)

Masters Jiu-Jitsu (White/Blue Belts)

Masters Jiu-Jitsu (Purple/Brown/Black Belts)

Težinske kategorije (poglavlje 1.3.JJIF Sport sand Organization Rules)>>> link

5.2 Pravila

Pravila po kojem će se natjecanje održati su važeća pravila JJIF-a:

– Jiu-Jitsu (Ne-Waza) rules>>> link

5.3 Vaganje

Natjecatelji se važu u majici kratkih rukava i kratkim hlačama. Nema tolerancije.

5.4 Sustav natjecanja

Natjecanje će se odvijati prema JJIF sustavu ždrijebanja prikazanog poglavlju 4.4. JJIF Sports and Organization Rules >>> link

Prilikom dodjele odličja pobjednici na postolju moraju biti bez obuće.

Ukoliko bude mogućnosti, natjecanje će biti snimano streaming sustavom. 

5.5 Oprema sportaša

Svaki natjecatelj m/ž za nastup mora imati kimono. Natjecatelji će smjeti koristiti kimona bijele, plave i crne boje. Za kontrolu ispravnosti odgovorni su treneri i natjecatelji. Kimono mora biti sukladno dimenzijama navedenim u Pravilnika JJIF Sportsand Organization Rules >>> link

5.6 Treneri

Pravila ponašanja i odijevanja trenera sukladno prema JJIF SOR (JJIF Sports and Organization Rules) >>> link

U natjecateljski prostor dozvoljen samo trenerima s akreditacijom. Trenerima nije dopušteno biti u kratkim hlačama i natikačama.

5.7 Registracija i liječnički pregled

Turnir je otvorenog tipa i mogu nastupati svi sportaši s važećom liječničkom potvrdom. Valjanost liječničke potvrde provjeravaju matični klubovi.

6. MJERE SIGURNOSTI

Za sve vrijeme natjecanja tehnički organizator mora osigurati propisanu redarsku službu. Svi natjecatelji nastupaju na vlastitu odgovornost.

7. GDPR

Odgovorna osoba kluba dužna je obavijestiti natjecatelje da nastupom na Varaždin Open daju Organizatoru pravo na pohranu podataka, obradu podataka i rezultata te u slučaju snimanje borbi odnosno video materijala koji će biti korišten u cilju ispravka sudačke odluke i live prijenosa, kao i dostavu informaciju o rezultatima medijima.

8. ŽDRIJEB – POSEBNA NAPOMENA

Ždrijeb će se održavati bez prisutnosti trenera. Klubovi koji u pojedinim kategorijama imaju 3 i više natjecatelja trebaju na svoje prijavne liste posebno napisati dvojicu natjecatelja koje žele razdvojiti na žrijebu.

Registracija na sljedećem linku!

ENGLISH

1. DATE AND LOCATION

Date: Saturday, February 11, 2023.

Venue: Arena Varaždin, Šetalište Franje Tuđmana 1, 42000, Varaždin

2. SCHEDULE

Weigh in:

Predate: Friday, February 10 2023. Arena Varaždin and Zagreb, Jarunska 3b

20:00-20:30 

On date: Saturday, February 11  2023., Arena Varaždin

13:00-14.00 Službena vaga m/ž

3. REGISTRATION

Online here:  hjjs.smoothcomp.hr: until Thursday, February 9 2023,  23:59h

4. REGISTRATION FEE

25€ to Organizer account until Thursday, February 9 2023, 23:59h.

Account IBAN: HR6624020061100634851

Bank: Erste&Steiermärkische Bank D.D.

SWIFT/BIC: ESBCHR22

Beneficiary: HAJJK Mladost-Alliance BD, Jarunska 3b, Zagreb

Purpose of payment: Registration fee, (Varaždin Open 2023) i (Name/Surname)

Proof of payment please send to hjjs@hjjs.hr until, Thursday, February 9 2023.

Registration without fee payment is not valid!

5. TECHNICAL INFORMATION

Sport Discipline: JIU-JITSU (NE-WAZA)

Age Categories:

      Men Jiu-Jitsu (White/Blue Belts)

      Women Jiu-Jitsu (White/Blue Belts)

      Men Jiu-Jitsu (Purple/Brown/Black Belts)

      Women Jiu-Jitsu (Purple/Brown/Black Belts)

      Masters Jiu-Jitsu (White/Blue Belts)     

      Masters Jiu-Jitsu (Purple/Brown/Black Belts)

Weight Categories: (chapter 1.3.JJIF Sport sand Organization Rules)>>> link

5.2 Rules

– Jiu-Jitsu (Ne-Waza) rules>>> link

5.3 Weigh in

T-Shirt and shorts. There will be no overweight tolerance.

5.4 GI

White, blue and black GI are allowed. GI appearance must be as shown in JJIF Sports and Organization Rules >>> link

5.5 Coaches

JJIF SOR (JJIF Sports and Organization Rules) >>> link

5.6 Registration

Varaždin Open is open tournament and it is open to all athletes with valid medical certificate. Clubs are responsible that their members have valid certificates. 

6. SAFETY

For the entire duration of the competition, the technical organizer must provide the prescribed security service. All competitors perform at their own risk.

7. GDPR

The responsible person of the club is obliged to inform the competitors that by participating in the Varaždin Open, they give the Organizer the right to store data, process data and results, and in the case of recording fights, i.e. video material that will be used for the purpose of correcting the referee’s decision and live broadcast, as well as providing information about the results to the media.

8. DRAW – SPECIAL NOTE

The draw will be held without the presence of the coach. Clubs that have 3 or more competitors in certain categories should separately write two competitors on their application lists that they want to separate by lot.

Register here!