Ove se preporuke odnose na provedbu mjera prilikom športsko-rekreativnih aktivnosti u zatvorenim športskim objektima tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19) radi zaštite korisnika i djelatnika objekta te drugih suradnika. Primjenjuju se na Fitness centre, rekreacijske centre i športskorekreacijske centre, uključujući teretane i sve oblike športskih dvorana.

Održavanje treninga i športsko-rekreativnih aktivnosti dopušta se svim športašicama i športašima te korisnicima športsko-rekreativnih sadržaja u zatvorenim športskim objektima uz pridržavanje ovih preporuka i svih drugih važećih epidemioloških preporuka HZJZ-a, sve dok su na snazi posebne mjere. 

https://sdus.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Preporuke-za-treninge-u-zatvorenom.pdf