Preliminarna rang lista prijavljenih kandidata prema kriterijima športske uspješnosti za upis u razredne odjele za sportaše

Dokumenti:

Eventualne korekcije (krivo upisani podaci, neupisani podaci i sl.) dostaviti na službeni mail Saveza do 19.06.2018. Konačna lista biti će objavljena 20.06.2018.