U nastavku su preliminarne rang liste prijavljenih kandidata prema kriterijima športske uspješnosti za upis u razredne odjele za sportaše.

Eventualne korekcije (krivo upisani podaci, neupisani podaci i sl.) dostaviti na službeni mail Saveza do 21. lipnja 2020. Konačna lista biti će objavljena 21. lipnja 2021.

 

Preuzmi