Sukladno članku 44. i 45. Statuta, Izvršni odbor Hrvatskog Ju-Jitsu Saveza na svojoj redovnoj sjednici održanoj 15. studenog 2016. godine u Zagrebu raspisuje:

NATJEČAJ
Za izbornika reprezentacije Hrvatskog Ju-Jitsu saveza

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o sportu, a odlukom Izvršnog odbora za izbornika može biti izabran samo onaj kandidat koji uz opće, udovoljava i slijedećim uvjetima:

  1. Visoka stručna stečena po propisima važećim prije donošenja Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju, ili završen studij koji nosi najmanje 300 ECTS bodova (zvanje magistar, ili stručni specijalist)
  2. Iskustvo u treniranju i vođenju Ju-Jitsu sportaša
  3. Da se nije ogriješio o etičke norme i načela sporta i olimpijskog pokreta
  4. Da nema zakonskih prepreka za obavljanje stručnih poslova u sportu
  5. Da je nositelj crnog pojasa u Ju-Jitsu sportu;
  6. Da je kao natjecatelj postizao istaknute rezultate na domaćim i međunarodnim Ju-Jitsu natjecanjima

U prijavu kandidati moraju priložiti :

  • Diplomu o stručnoj spremi (original ili ovjerenu kopiju)
  • Životopis (uključujući i dosadašnja sportska i organizacijska dostignuća)
  • Potvrdu o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak sukladno članku 13. Zakona o sportu
  • Poznavanje najmanje jednog od službenih jezika Međunarodnog olimpijskog odbora u govoru i pismu

Izbornik se imenuje na razdoblje od četiri (4) godine.
Rok za podnošenje prijave kandidata je 8 dana od objave natječaja. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje bez obzira jesu li u ovom Natječaju korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se jednako na muški i ženski rod.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj kuverti na adresu Saveza:

Hrvatski Ju-Jitsu Savez
Jarunska cesta 5, 10000 Zagreb
S naznakom „NATJEČAJ ZA IZBORNIKA“

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Službeni tekst objave možete preuzeti ovdje:

Preuzmi