Na temelju članka 50. Statuta Hrvatskog Ju-Jitsu saveza i Odluke Izvršnog odbora Hrvatskog
Ju-Jitsu saveza, raspisuje se

Za Glavnog tajnika Hrvatskog Ju-Jitsu saveza može se imenovati osoba koja uz opće zakonske
uvjete ispunjava i slijedeće uvjete:

  • da je državljanin Republike Hrvatske,
  • da ima minimalno visoku stručnu spremu
  • da poznaje jedan svjetski jezik
  • a je osposobljen za rad na računalu (aktivno korištenje MS Office paketa)

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

  • životopis
  • dokaz o stručnoj spremi
  • potvrdu o državljanstvu (preslika domovnice)
  • dokaz o radnom iskustvu (presliku radne knjižice)
  • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

Postupak prijema obuhvaća obvezan razgovor sa članovima Komisije Izvršnog odbora,
razgovoru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

Dužnost Glavnog tajnika je volonterskog karaktera dok Savez ne stekne uvjete za mjesto
plaćenog radnog mjesta Glavnog tajnika.

Glavni tajnik HJJS-a se imenuje na razdoblje od četiri (4) godine.

Rok za podnošenje prijave kandidata je 5 dana od dana objave natječaja na službenim
stranicama HJJS-a, www.hjjs.hr .

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od isteka roka za
podnošenje prijava.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj kuverti na adresu Saveza:

Hrvatski Ju-Jitsu savez
Jarunska cesta 3B, 10000 Zagreb
S naznakom „NATJEČAJ ZA GLAVNOG TAJNIKA“


Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Preuzmite dokument ovdje.