U nastavku su konačne rang liste prijavljenih kandidata prema kriterijima športske uspješnosti za upis u razredne odjele za sportaše.

Eventualne korekcije (krivo upisani podaci, neupisani podaci i sl.) dostaviti na službeni mail Saveza do 25. lipnja 2023. Konačna lista biti će objavljena 26. lipnja 2022.

Kandidati-za-sportske-odjele-ju-jitsu.pdf