Razvoj Ju-Jitsu-a kao sporta možemo datirati od 1977. godine i uspostavljanja međunarodnog Ju-Jitsu saveza (JJIF), koji je uveo različite discipline i pravila, te uveo Ju-Jitsu u sferu pravog natjecateljskog sporta. Bilo je to prvi puta od daleke 1869. i ukidanja feudalizma u Japanu, kroz koji su samuraji egzistirali, da je Ju-Jitsu ponovo doživljavao određeni uzlet. Do 1869. je trajalo tzv. ”Zlatno doba” Ju-Jitsu-a, pa je upravo taj nestanak feudalizma označio i kraj samuraja kao takvih, a s njima i Ju-Jitsu-a. No ipak, samuraji su se u vrlo malom broju uspjeli očuvati kao određena kulturna baština, te su tako uspjeli održati svoje tradicije i razvoj Ju-Jitsu-a na životu.

Danas prepoznajemo mnoge Ju-Jitsu saveze, oblike natjecanja i različite izvedbe sporta, no u modernoj sportskoj varijanti Ju-Jitsu-a najčešće prepoznajemo nekoliko osnovnih kategorija: