Prvi dan za hrvatsku reprezentaciju nastupila su tri natjecatelja: Petar Žunić, Matija Preksavec i Mark Jobst. Petar nakon dvije borbe odlazi doma bez medalje, dok Matija nakon 3 borbe uzima broncu, a Mark nakon 3 borbe uzima srebro.


“Ekipa je pokazala vrlo solidnu znanje i vještinu u Ju-Jitsu te to i dokazala, a to je da se možemo nositi sa svima na ovoj razini natjecanja.

Prvi dan protekao je uz male poteškoće u organizaciji i nestanak struje na eventu u trajanju od otprilike pola sata.

Stekli smo vrlo vrijedno iskustvo i vidjeli na čemu trebamo poraditi za naredne turnire. Nivo i kvaliteta boraca je tehnički vrlo visoka.” – javio nam je Frane Velčić, koordinator reprezentacije i trener koji vodi naše sportaše na prvenstvu.