Loading Događanja

« Sva Događanja

  • Ovaj događaj je prošao.

CROATIA JIU-JITSU LEAGUE 2020 – PULA OPEN

09.05.2020.

Croatia Jiu-Jitsu League 2020 – Pula Open je dio Croatian Jiu-Jitsu League ranking sistema.

Croatia Jiu-Jitsu League 2020 – Pula Open

 

Pula Open održat će za sve uzrasne i težinske kategorije u sportskoj disciplini JIU-JITSU (NE-WAZA/BJJ).

PROPOZICIJE

– naziv natjecanja: Croatia Jiu-Jitsu League 2020 – Pula Open

– naziv organizatora: Ju-Jitsu klub Lotus Pula

– broj borilišta: 3 ili 4 borilišta, ovisno o broju prijavljenih natjecatelja.

– mjesto, vrijeme i trajanje natjecanja:

– način prijave: prijava online Ovdje>>

– uvjet za prijavu i sudjelovanje sportaša na Croatia Jiu-Jitsu League 2020 – Pula Open su sljedeći:

– sportaš mora imati važeću liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti – ne starijom od 6 mjeseci.

– adresa dvorane za natjecanje, odnosno adresu mjesta vaganja natjecatelja:

– način, mjesto i vrijeme vaganja natjecatelja: petak 8.5.2020. od 18h do 19h; subota, 9.5.2020. od 9h do 10h. Vaganje bez kimona.

– način provjere zdravstvenog stanja natjecatelja: važeća liječnička potvrda (klubovi odgovaraju da njihovi registrirani sportaši imaju važeće liječničke potvrde)

– sportske grane/discipline: Jiu-Jitsu (Ne-Waza ili BJJ)

– pravila po kojima će se natjecanje održati: Pravila po kojem će se natjecanje održati su važeća pravila Međunarodne Ju-Jitsu federacije JJIF: Detalji>>

– težinske i uzrasne kategorije: Težinske i uzrasne kategorije će biti sukladno važećim kategorijama JJIF-a opisanih ovdje: Detalji>> .

-Datum rođenja/ Kategorija / Pojas

2013 i 2014 / U8 / Svi zajedno

2011 i 2012 / U10 / Svi zajedno

2009 i 2010 / U12 / Svi zajedno

2007 i 2008 / U14 / Svi zajedno

2005 i 2006 / U16 / Svi zajedno

2004 i 2003 / U18 / Svi zajedno

2002 i 2001 i 2000 / U21 / Svi zajedno

1991 i stariji / Seniori 21+/ beginners (bijeli pojasevi), intermediate (plavi pojasevi), i advanced (ljubičasti, smeđi i crni pojasevi)

1985 i stariji / Masters / beginners (bijeli pojasevi), intermediate (plavi pojasevi), i advanced (ljubičasti, smeđi i crni pojasevi)

– vrstu športskih i ostalih nagrada za pobjednike, odnosno sudionike natjecanja: Medalje za pojedinačne osvajače medalja (dva treća mjesta).

CROATIA JIU-JITSU LEAGUE RANKING

Za Osijek Open, Pula Open, Kastav Open, Varaždin Open i Zadar Open:

1. mjesto 100 bodova,

2. mjesto 80 bodova

3. mjesto 60 bodova

4. mjesto 50 bodova

5. do 8. mjesto 40 bodova

9. do 16. mjesto 20 bodova

17. do 32. mjesto 10 bodova

sudjelovanja 4 boda

Plasman na Državnom prvenstvo vrijedi dvostruki broj bodova. Plasman na Državnom prventsvu se ne računa za International Ranking.

Budući da je riječ o turnirima otvorenog tipa (osim Državnog prvenstva 2020), kreirat će se dva rankinga i vrednovat će se na

dva načina za svaku uzrasnu/težinsku kategoriju:

BEST INTERNATIONAL ATHLETE

BEST NATIONAL ATHLETE

BEST INTERNATIONAL CLUB

BEST NATIONAL CLUB.

Nagrade za tri najbolje rangirana natjecatelja/kluba će biti uskoro objavljena.

EN

The Osijek Open will hold for all ages and weight categories in the JIU-JITSU (NE-WAZA / BJJ) sport discipline.

OPEN TO ALL NATIONALITIES KIDS, JUVENILES, ADULTS AND MASTERS.

REGULATIONS

– competition title: Croatia Jiu-Jitsu League 2020 – Pula Open

– name of the organizer: Ju-Jitsu klub Lotus Pula

– Number of mats: 3 or 4, depending on the number of registered competitors.

– place, time and duration of the competition:

– registration method: online application Here >>

– the conditions for the registration and participation of athletes at the Croatia Jiu-Jitsu League 2020 – Pula Open are as follows:

– the athlete must have a valid medical certificate of health – not older than 6 months.

– the address of the competition hall, or the address of the competitor’s weighing place:

– method, place and time of weighing of competitors: Friday 8/5/2020. 6pm to 7pm; Saturday, 9/5/2020 from 9am to 10am. Weighing without kimonos.

– method of checking the health of competitors: valid medical certificate (clubs respond that their registered athletes have valid medical certificates)

– sports / discipline: Jiu-Jitsu (Ne-Waza or BJJ)

– the rules by which the competition will be held: The rules by which the competition will be held are the applicable rules of the JJIF International Ju-Jitsu Federation: Details >>

– weight and age categories: Weight and age categories will be in accordance with the applicable JJIF categories described here: Details >>.

-D.O.B./ Division / Belt

2013 i 2014 / U8 / All belts together

2011 i 2012 / U10 / All belts together

2009 i 2010 / U12 / All belts together

2007 i 2008 / U14 / All belts together

2005 i 2006 / U16 / All belts together

2004 i 2003 / U18 / All belts together

2002 i 2001 i 2000 / U21 / All belts together

1991 i stariji / Seniori 21+/ beginners (white belts), intermediate (blue belts), i advanced (purple, brown and black belts)

1985 i stariji / Masters / beginners (white belts), intermediate (blue belts), i advanced (purple, brown and black belts)

– type of sports and other prizes for winners, ie participants of the competition: Medals for individual medal winners (two third places), trophy for best three teams.

CROATIA JIU-JITSU LEAGUE RANKING

For Osijek Open, Pula Open, Kastav Open, Varazdin Open and Zadar Open:

1st place 100 points,

2nd place 80 points

3rd place 60 points

4th place 50 points

5th to 8th place 40 points

9th to 16th place 20 points

17th to 32nd place 10 points

participation 4 points

Placing in the Croatia National Championship is worth double the number of points, ranking on Croatia National Championship is not counted for International Ranking.

Since these are open-ended tournaments (except for the 2020 National Championships), two rankings will be created and will be valued at

two ways for each age / weight category:

BEST INTERNATIONAL ATHLETE

BEST NATIONAL ATHLETE

BEST INTERNATIONAL CLUB

BEST NATIONAL CLUB.

Prizes for the three best ranked athletes/teams will be confirmed soon.

Detalji:

Datum:
09.05.2020.
Događaj Categories:
, , ,